“DN viễn thông không được phép kinh doanh ngoài ngành”

(Dân trí) - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết trong năm 2013, Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ thúc đẩy việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông sẽ không được phép kinh doanh ngoài ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí tối hôm qua (30/1), Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp của ngành TT&TT trong năm 2013 nhằm thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thông điệp đầu năm 2013: “Kiên quyết khắc phục yếu kém, vượt qua khó khăn, tiếp tục kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững”

Bộ Trưởng cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, năm 2013 nhiều khả năng tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế, trong đó có ngành TT&TT. “Đây cũng là năm thứ ba, năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Vì vậy, toàn ngành TT&TT sẽ nghiêm túc quán triệt tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ trong Thông điệp đầu năm”, Bộ Trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời phỏng vấn báo chí.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời phỏng vấn báo chí.

Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son đã chỉ ra 6 nhiệm vụ, giải pháp của ngành TT&TT sẽ phải thực hiện trong năm nay.

Theo đó, Bộ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

Bộ cũng sẽ kịp thời tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ trong điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền về những sự kiện quan trọng của đất nước và quốc tế; tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và các nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nữa là chủ động trong việc cung cấp thông tin chính thống kịp thời và đầy đủ; tích cực phát triển nội dung lành mạnh trên mọi phương tiện TT&TT theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng các phương tiện TT&TT, đặc biệt là Internet cho những mục đích xấu.

Bộ trưởng nhấn mạnh trong năm 2013, Bộ sẽ nâng cao vai trò và trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động báo chí. Theo đó các cơ quan báo chí phải bám sát hơn mục đích tôn chỉ; các nhà báo tiếp tục nâng cao trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp, các cơ quan tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin và trách nhiệm giải trình với xã hội; các cơ quan có thẩm quyền phối hợp chặt chẽ và có phản ứng nhất quán và kịp thời trước các sự kiện xã hội quan tâm; người dân nâng cao tri thức và văn hóa trong sử dụng thông tin và bày tỏ chính kiến…

Một vấn đề khiến Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trăn trở đó chính là mặc dù trong năm 2012 Bộ đã ban hành nhiều chế tài “sắt” như Thông tư 04, Nghị định 77, Nghị định 97 về việc quản lý thông tin trên Internet, trò chơi trực tuyến (game online), SIM trả trước và tin nhắn rác nhưng việc triển khai thực hiện chưa được hiệu quả, vẫn còn yếu kém, khuyết điểm, và xuất hiện ngày càng nhiều tội phạm mạng công nghệ cao. Do đó, Bộ trưởng nhấn mạnh trong năm 2013 Bộ sẽ tăng cường quản lý các vấn đề trên nhằm tạo lập môi trường Internet và viễn thông ngày càng tin cậy với người sử dụng, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.

Nhiệm vụ tiếp theo là sẽ tiếp tục củng cố và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả khai thác ứng dụng hạ tầng TT&TT trong cơ quan nhà nước và toàn xã hội. Khai thông các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển phát triển hạ tầng thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 13 của Hội nghị Trung ương 4 Khóa 11, đặc biệt là hạ tầng băng rộng, nội dung số, một số cơ sở dữ liệu trọng điểm quốc gia về dân cư, đất đai,… .

Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh trong năm 2013, Bộ sẽ thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp nhà nước, và thúc đẩy việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT theo hướng mô hình tổ chức tinh gọn, phương thức quản trị tiên tiến, tạo cơ chế cho doanh nghiệp năng động và tự chủ trong sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng cho biết các doanh nghiệp viễn thông sẽ không được phép kinh doanh ngoài ngành nhằm hoạt động hiệu quả đúng theo chuyên môn của mình. 

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh thị trường viễn thông Việt Nam năm 2012 đã chứng kiến sự biến động lớn sau thời kỳ phát triển 10 năm êm ả. Sự cạnh tranh khốc liệt khiến một số doanh nghiệp viễn thông ra đi, như EVNTelecom (sáp nhập với Viettel) và Vimpelcom (Nga) rút vốn đầu tư để liên danh với GTel, và Bộ cũng đã rút giấy phép một số doanh nghiệp không phát triển đúng theo giấy phép. Bộ cho biết trong năm 2013 sẽ tái cơ cấu viễn thông để bảo đảm  thị trường sẽ chỉ còn 3-4 doanh nghiệp mạnh theo đúng quy hoạch của Thủ tướng chính phủ.

Khôi Linh