Đà Nẵng: 90% doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến vào năm 2018

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền Chính quyền điện tử qua truyền hình tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014-2018.

Theo Kế hoạch thì mục tiêu đặt ra đến năm 2018 là 80% người dân và 90% doanh nghiệp, tổ chức được tuyên truyền, tiếp cận và đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiện ích công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố; phấn đấu đạt 80% tổng số hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến. Đồng thời, phấn đấu doanh thu công nghệ thông tin của Đà Nẵng đạt 5.500 tỷ đồng vào năm 2018.

90% doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến vào năm 2018

90% doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến vào năm 2018

Các hình thức tuyên truyền chính qua truyền hình sẽ là phóng sự ứng dụng chính quyền điện tử; chuyên mục đối thoại bàn tròn thảo luận về chính sách, chủ trương, giải pháp phát triển chính quyền điện tử và các chuyên mục quảng cáo ngắn khuyến khích người dân sử dụng các ứng dụng chính quyền điện tử.

Được biết, mô hình “Thành phố điện tử” được tổ chức thực hiện tại thành phố Đà Nẵng hơn 10 năm nay được đánh giá là đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và cải cách hành chính.

Thành phố Đà Nẵng ba năm liền từ 2011 đến 2013 được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng nhất trong nhóm các tỉnh, thành phố về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng những nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính, việc tăng cường tuyên truyền về Chính quyền điện tử theo chủ trương của chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần duy trì những thành quả nổi bật đó trong thời gian tới.

Khánh Hồng