Thứ sáu, 27/03/2009 - 11:40

40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur

Dân trí

Motion Blur là kỹ thuật chụp tốc độ chậm, giúp người xem cảm nhận được về tốc độ chuyển động của đối tượng. Mặc dù Photoshop có thể tạo ra được hình ảnh tương tự nhưng chất lượng không thật và không chuyên nghiệp.

 
40 bức ảnh tuyệt đẹp sau đây là kết quả của hiệu ứng Motion Blur:
 
 
40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 1


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 2


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 3


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 4


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 5


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 6


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 7


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 8


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 9


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 10


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 11


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 1240 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 13


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 14


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 15


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 16


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 17


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 18


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 19


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 20


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 21


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 22


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 23


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 24


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 25


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 26


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 27


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 28


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 29


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 30


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 31


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 32


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 33


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 34


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 35


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 36


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 37


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 38


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 39


40 bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur - 40T.Vũ
Sưu tầm