Thứ tư, 02/10/2019 - 15:20

Cà Mau:

Chuyển công tác điều dưỡng “hướng dẫn” người nhà sản phụ mua sữa, nước tắm... không đúng quy định

Dân trí

Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua có tình trạng bệnh viện cho toa người bệnh mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, hướng dẫn người nhà sản phụ mua sữa công thức không tuân thủ quy định.

Một báo cáo mới đây (tháng 9/2019) của Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, qua khảo sát tại các cơ sở y tế đều đảm bảo đủ danh mục thuốc theo danh mục BHYT để điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, thời gian qua tại một số bệnh viện và Trung tâm y tế (kể cả Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau) vẫn còn có trường hợp cho toa người bệnh mua thuốc thêm bên ngoài ngoài danh mục thuốc BHYT.

Theo giải trình của bệnh viện thì khi ghi toa mua thuốc ngoài danh mục đều được bác sĩ tư vấn và có sự thống nhất của người bệnh, người nhà người bệnh. Bênh cạnh đó, có một số ít cá nhân ghi toa các thuốc hỗ trợ và thực phẩm chức năng.

Việc này bệnh viện đã phát hiện kịp thời, nhắc nhở các cá nhân không được ghi toa mua thuốc thêm ngoài danh mục BHYT và chỉ đạo nhà thuốc bệnh viện khi bán thuốc và thực phẩm chức năng phải đúng quy định.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đã có chỉ đạo bệnh viện có kế hoạch chấn chỉnh và hiện bệnh viện cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát thường xuyên, đột xuất và sẽ có hình thức kỷ luật nếu phát hiện sai phạm.

Chuyển công tác điều dưỡng “hướng dẫn” người nhà sản phụ mua sữa, nước tắm... không đúng quy định - 1

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Cũng tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, Sở Y tế tỉnh Cà Mau thông tin, qua kiểm tra giám sát đã phát hiện một vài cá nhân không tuân thủ, vẫn hướng dẫn cho người nhà sản phụ mua sữa công thức, cho mua thêm nước tắm cho mẹ và bé,…

Trong khi đó, Ban giám đốc bệnh viện đã có ban hành quy định trong đó nêu rõ trường hợp nào bú mẹ trực tiếp hoàn toàn, trường hợp nào mẹ vắt sữa cho con bú gián tiếp và trường hợp nào phải sử dụng sữa công thức. Do đó, bệnh viện đã làm việc với các khoa liên quan để nhắc nhở và chuyển công tác một số điều dưỡng trực tiếp chăm sóc sản phụ sang các khoa, phòng khác.

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, để triệt để chấm dứt tình trạng trên, ngoài kiểm tra giám sát thường xuyên, hiện bệnh viện này cũng triển khai quy định chỉ Trưởng khoa mới được phép cho chỉ định sử dụng sữa công thức và phải có ghi rõ ràng trong hồ sơ bệnh án; nhân viên ký cam kết không sử dụng sữa công thức và các sản phẩm có liên quan cho sản phụ, em bé nếu không có chỉ định,…

Huỳnh Hải