Tin tức về chủ đề "số hóa tài liệu"

số hóa tài liệu

Số hoá tài liệu, “vũ khí mềm” trong thời đại 4.0

Số hoá tài liệu, “vũ khí mềm” trong thời đại 4.0

Số hoá quản trị doanh nghiệp là xu thế tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang tác động mạng mẽ tới mọi tầng lớp trong xã hội. Theo các chuyên gia CNTT, nếu chậm thay đổi hoặc không theo kịp xu hướng này, doanh nghiệp sẽ phải trả giá đắt…
Xem tiếp
Số hóa tài liệu trong xây dựng chính phủ điện tử

Số hóa tài liệu trong xây dựng chính phủ điện tử

Thế giới đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mỗi doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp số, mỗi chính phủ trở thành chính phủ số... Không nằm ngoài xu hướng đó, Việt Nam cũng có những bước chuyển biến để phù hợp với thời đại số hóa.
Xem tiếp
Đánh mất cơ hội kinh doanh chỉ vì quản lý giấy tờ yếu kém

Đánh mất cơ hội kinh doanh chỉ vì quản lý giấy tờ yếu kém

Thông tin chậm chạp, khiến việc ra quyết định của các nhà quản lý gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã đánh mất cơ hội kinh doanh chỉ vì khâu quản lý giấy tờ kém hiệu quả.
Xem tiếp