Tin tức về chủ đề "rút khỏi Aleppo"

rút khỏi Aleppo

Hình ảnh đầu tiên phe nổi dậy rút khỏi Aleppo

Hình ảnh đầu tiên phe nổi dậy rút khỏi Aleppo

Những chuyến xe buýt đầu tiên bắt đầu đưa phe nổi dậy rút khỏi Aleppo.
Xem tiếp