Tin tức về chủ đề "Quỹ Khuyến học"

“Khuyến học, khuyến tài phải trở thành niềm tin, khát vọng của người dân”

Quảng Trị: “Khuyến học, khuyến tài phải trở thành niềm tin, khát vọng của người dân”

Phong trào khuyến học, khuyến tài tại tỉnh Quảng Trị thời gian qua đã phát huy được hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo tốt cho sự học của học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Hiện Quỹ khuyến học các cấp đã vận động được số tiền gần 350 tỷ đồng, đã tổ chức trao học bổng, hỗ trợ, khen thưởng cho hơn 470.000 đối tượng.
Những “đàn gà khuyến học” nâng bước học sinh nghèo hiếu học vùng “đất lửa”

Quảng Trị: Những “đàn gà khuyến học” nâng bước học sinh nghèo hiếu học vùng “đất lửa”

Nhằm phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vững mạnh, các mô hình khuyến học tại Quảng Trị đang tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng: phong trào “nuôi heo đất khuyến học”, “bụi chuối khuyến học”, “gốc tiêu khuyến học”, nay có thêm mô hình “đàn gà khuyến học”.