Tin tức về chủ đề "Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ"

Gặp mặt Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016

Gặp mặt Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) và Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tròn 20 năm (1996 – 2015), Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức chương trình Gặp mặt, giao lưu với các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được tôn vinh khen thưởng trong 20 năm qua.
Mời bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015

Mời bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là cuộc bình chọn thường niên, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phát động, nhằm tuyên dương những người trẻ xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, doanh nhân, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và hoạt động xã hội.