Tin tức về chủ đề "quy định hiện hành"

Vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về tổ chức, cán bộ đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ

Ý kiến bạn đọc Vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về tổ chức, cán bộ đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ

(Dân trí) - Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ đối với các đơn vị sự nghiệp (đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ) rất cần được hướng dẫn, quy định cụ thể