Tin tức về chủ đề "quốc khánh Pháp"

Doanh nhân Pháp muốn góp sức để đưa TPHCM thành “hòn ngọc Viễn Đông”

Doanh nhân Pháp muốn góp sức để đưa TPHCM thành “hòn ngọc Viễn Đông”

“Các doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà khoa học Pháp đều mong muốn đóng góp vào sự phát triển của TPHCM. Các lãnh đạo mới của thành phố và chính quyền Việt Nam mong muốn giành lại cho TPHCM vai trò trung tâm của khu vực Đông Nam Á, là hòn ngọc của miền Viễn Đông. Và chúng tôi mong muốn là một phần của quá trình ấy”.