Tin tức về chủ đề "qui trình"

qui trình

Những cái chết… “đúng qui trình”!

Những cái chết… “đúng qui trình”!

(Dân trí) - Nếu đằng nào dân cũng “chết đúng qui trình” thì lập ra ban nọ, bệ kia mỗi năm tiêu tốn cả đống tiền của dân để làm gì nhỉ? Hay là giải tán quách nó đi để cho dân “chết đúng qui trình” vì đằng nào chả thế, chết là hết, cần gì đúng qui trình hay không đúng qui trình?
Xem tiếp