Đề xuất hỗ trợ giáo viên ngoài công lập gặp khó khăn do Covid-19

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam vừa có báo cáo gởi UBND tỉnh đề xuất hỗ trợ giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, hầu hết giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập (gồm trường mầm non, nhà trẻ, lớp mẫu giáo…) trên địa bàn tỉnh phải tạm hoãn hoặc thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo số liệu báo cáo từ các địa phương, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 2.566 giáo viên, nhân viên làm việc tại 539 cơ sở giáo dục ngoài công lập phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương liên tục 1 tháng trở lên bắt đầu từ tháng 2/2020 đến tháng 6/2020.

Đề xuất hỗ trợ giáo viên ngoài công lập gặp khó khăn do Covid-19 - 1

Người dân Quảng Nam nhận hỗ trợ gói an sinh 62 nghìn tỉ

Trong đó, số giáo viên, nhân viên bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 là 1.091 người, gồm: 415 người làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 676 người không tham gia bảo hiểm xã hội chủ yếu tập trung ở nhóm trẻ tư thục.

Theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, giáo viên, nhân viên (trừ người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục thuộc doanh nghiệp) phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thuộc đối tượng được hỗ trợ, trong khi đây là những người bị giảm sâu thu nhập và khó tìm kiếm công việc mới trong thời gian nghỉ việc.

Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung chính sách hỗ trợ hoặc ban hành chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập (trừ các cơ sở giáo dục thuộc doanh nghiệp) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đề xuất của Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải tạm hoãn thực hiện lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo kết quả rà soát thì có 415 người thuộc đối tượng này; dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là 813,6 triệu đồng; trong đó hỗ trợ 1 tháng là 390 người, hỗ trợ 2 tháng là 13 người và hỗ trợ 3 tháng là 12 người.

Giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập nhưng không giao kết hợp đồng lao động nghỉ không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên bắt đầu từ ngày 1/4/2020 thì được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng.

Theo kết quả khảo sát có 676 người thuộc đối tượng này, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là 962 triệu đồng; trong đó hỗ trợ 1 tháng là 485 người, hỗ trợ 2 tháng là 96 người và hỗ trợ 3 tháng là 95 người.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là hơn 1,775 tỉ đồng.

Công Bính

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/de-xuat-ho-tro-giao-vien-ngoai-cong-lap-gap-kho-khan-do-covid-19-20200908114700152.htm