Đảng bộ VietinBank: Giữ vững vị thế lá cờ đầu trong Khối DNTW

(Dân trí) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động, giữ vững vị thế lá cờ đầu trong Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW).

Đảng bộ VietinBank: Giữ vững vị thế lá cờ đầu trong Khối DNTW - 1

VietinBank luôn phát huy vai trò là NHTM lớn, chủ lực của nền kinh tế, cung ứng đầy đủ và kịp thời vốn, các sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp, người dân.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

“Đảng bộ NHCTVN đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy NHCTVN đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, lãnh đạo toàn hệ thống thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối và sự điều hành của NHNN. Nhiều năm liền, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là đơn vị tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW” - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW khẳng định.

Luôn chú trọng đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy NHCTVN đã kịp thời hoàn chỉnh, ban hành nhiều văn bản để định hướng hoạt động của Đảng bộ; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách, chịu trách nhiệm từng mảng công việc gắn sát với nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm việc phân công, phân cấp, phân quyền...

Đề cao nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng đạo đức, ngăn ngừa, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, toàn Đảng bộ NHCTVN đã tổ chức học tập nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Bám sát Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, Đảng ủy đã hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, mang lại nhiều thay đổi tích cực đối với công tác quản trị doanh nghiệp. Công tác Đảng và công tác chuyên môn trở thành “hai trong một”, các công tác tuyên truyền giáo dục; công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng... được bố trí hợp lý cho cán bộ đảm nhiệm, tạo sự liên thông, tăng năng suất lao động.

Việc triển khai hợp nhất thành công đã mang lại nhiều ý nghĩa tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ NHCTVN, là cơ sở để Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng - chính quyền đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời là sự chuẩn bị trước một bước cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đảng bộ VietinBank: Giữ vững vị thế lá cờ đầu trong Khối DNTW - 2
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, VietinBank còn tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Giai đoạn 2015 - 2020, tình hình trong nước và thế giới có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Với truyền thống đoàn kết và kinh nghiệm qua 32 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ NHCTVN đã khắc phục những hạn chế, khó khăn, liên tục đổi mới sáng tạo.

Chủ động nắm bắt diễn biến kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và quốc tế, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành triển khai quyết liệt, có kết quả mục tiêu, định hướng, giải pháp và lộ trình thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, tăng năng suất, cơ cấu mạnh mẽ thu nhập trên nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ. So với nhiệm kỳ trước, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 đạt kết quả vượt trội.

Tổng tài sản VietinBank năm 2019 đạt 1,24 triệu tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2014, tăng trưởng bình quân ở mức 13,4%/năm, trong khi Nghị quyết đề ra là 10% - 15%. Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư năm 2019 gấp 2,1 lần năm 2014. Quy mô dư nợ tín dụng năm 2019 gấp 2 lần năm 2014.Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về phân loại nợ. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 1,2%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn ngành Ngân hàng là 1,89%. Cơ cấu tín dụng được cải thiện mạnh mẽ theo hướng hiệu quả và bền vững. 

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, VietinBank vẫn tiếp tục phát huy vai trò là ngân hàng thương mại lớn, chủ lực của nền kinh tế, kịp thời trợ lực cho doanh nghiệp, người dân vượt dịch Covid-19. Theo đó, VietinBank tiên phong triển khai Thông tư 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19. Bên cạnh đó, VietinBank đồng thời triển khai nhiều ưu đãi lãi suất, phí cho khách hàng, đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt…

Đảng bộ NHCTVN không chỉ lãnh đạo hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng mà còn tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, VietinBank đã và đang tài trợ hơn 2.300 tỷ đồng cho nhiều chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước.

PV - Trường Thịnh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dang-bo-vietin-bank-giu-vung-vi-the-la-co-dau-trong-khoi-dntw-20200605103719654.htm