Bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho ông Hà Sỹ Đồng

(Dân trí) - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hà Sỹ Đồng sẽ đảm nhận nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh, thay ông Nguyễn Đức Chính nghỉ hưu.

Ngày 3/2, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành thông báo 05/TB-UBND tỉnh về việc bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông báo của UBND tỉnh nêu, thực hiện Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nghỉ hưu từ ngày 1/2/2020. 

Bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho ông Hà Sỹ Đồng - 1

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ tư, bên trái) kiểm tra hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị chưa tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh thông suốt, ngày 31/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2016-2021 - cho Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 1/2/2020 cho đến khi HĐND tỉnh Quảng Trị bầu và Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mới.

Thanh Phong

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/ban-giao-nhiem-vu-chu-tich-ubnd-tinh-quang-tri-cho-ong-ha-sy-dong-20200203200951589.htm