TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

(Dân trí) - Bộ tranh tuyên truyền về 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) do Đoàn TNCS HCM thực hiện với những thông tin ngắn gọn, súc tích về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng.

TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 1
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 2
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 3
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 4
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 5
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 6
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 7
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 8
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 9
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 10
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 11
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 12
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 13
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 14
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 15
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 16
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 17
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 18
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 19
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 20
TƯ Đoàn giới thiệu infographic về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 21

M.C

Theo Đoàn TNCS HCM

Link nội dung: https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/tu-doan-gioi-thieu-infographic-ve-90-nam-lich-su-dang-cong-san-viet-nam-20200131234527951.htm