Tỉnh không chấp thuận đề nghị “lạ” của Sở Tư pháp

(Dân trí) - Liên quan đến việc Sở Tư pháp trình văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa “ưu ái” cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có văn bản không chấp thuận đề nghị do không có cơ sở xem xét.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số 16550/UBND-KTTC về việc giải quyết đề xuất giao Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị lớn.

Văn bản nêu rõ: Thống nhất với đề nghị của Sở TN&MT, việc Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án có giá trị lớn trên địa bàn tỉnh là không có cơ sở.

Tỉnh không chấp thuận đề nghị “lạ” của Sở Tư pháp - 1

Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc không chấp thuận đề nghị của Sở Tư pháp.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 29/10/2019, Sở Tư pháp Thanh Hóa có Công văn số 1799/STP-TTĐG, về việc đề xuất giao Trung tâm đấu giá tài sản đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) có giá trị lớn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lựa chọn Trung tâm Đấu giá tài sản Thanh Hóa tổ chức đấu giá QSDĐ các dự án đấu giá QSDĐ có tổng giá trị khởi điểm từ 50 tỷ đồng trở lên do UBND tỉnh phê duyệt; Dự án đấu giá QSDĐ có tổng giá trị khởi điểm từ 10 tỷ đồng trở lên do UBND huyện phê duyệt.

Từ Công văn trên của Sở Tư pháp, ngày 11/11, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 15330 gửi Sở TN&MT, trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn chỉ đạo Sở này căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, nghiên cứu đề nghị của Sở Tư pháp, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

Ngày 15/11, Sở TN&MT Thanh Hóa có văn bản “khẩn” số 7076/STNMT-TCKH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND thành phố; Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, tham vấn ý kiến làm cơ sở giải quyết đề nghị của Sở Tư pháp.

Văn bản có nội dung: Tham gia ý kiến đề nghị nêu rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý và gửi về Sở TN&MT trước ngày 21/11/2019. Sau thời hạn trên, nếu Quý cơ quan không có văn bản tham gia ý kiến xem như đồng ý với đề nghị của Sở Tư pháp và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi Sở Tư pháp cũng như UBND tỉnh, Sở TN&MT có những công văn nêu trên, nhiều doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vô cùng bất bình vì cho rằng có dấu hiệu của “lợi ích nhóm”.

Bình Minh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/tinh-khong-chap-thuan-de-nghi-la-cua-so-tu-phap-20191216214448380.htm