Infographics: Tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ chính thức tăng từ năm 2021

(Dân trí) - Luật Lao động 2012 (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua sáng 20/11. Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động sẽ tăng theo lộ trình: 3 tháng tuổi hưu/năm với nam và 4 tháng tuổi hưu/năm với nữ, cho tới khi tuổi hưu của nam đạt 62 và nữ đạt 60.

Infographics: Tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ chính thức tăng từ năm 2021 - 1

Đồ hoạ: Ngọc Diệp

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/infographics-tuoi-nghi-huu-cua-lao-dong-nam-nu-chinh-thuc-tang-tu-nam-2021-20191120112722344.htm