Bộ Giao thông đấu thầu qua mạng các dự án cao tốc Bắc - Nam

(Dân trí) - Liên quan đến Dự án cao tốc Bắc - Nam, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa chỉ đạo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) làm việc với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) tổ chức đầu thầu qua mạng các dự án đầu tư công, đảm bảo tỷ lệ trên 50%.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, cao tốc Bắc - Nam là công trình quan trọng quốc gia, không có bất cứ lí do gì làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án. Những cơ quan liên quan, nhất là các ban quản lý dự án phải có trách nhiệm cao, bám sát kế hoạch và đảm bảo tuyệt đối tiến độ và chất lượng của công trình.

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), năm 2019 ký kế hoạch vốn hơn 7.000 tỷ đồng cho các dự án cao tốc Bắc - Nam, đến nay Bộ GTVT đã bố trí hơn 4.000 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) tái định cư. Trách nhiệm giải ngân là của các Ban QLDA nên giám đốc các ban phải bám sát công trường, phối hợp với địa phương để có số liệu cụ thể trong kỳ họp kiểm điểm sắp tới.

Bộ Giao thông đấu thầu qua mạng các dự án cao tốc Bắc - Nam - 1

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được khởi công trong năm 2019.

Khẳng định toàn bộ quy trình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam được thực hiện công khai, minh bạch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan tham mưu khẩn trương nghiên cứu để Bộ GTVT có văn bản mời các lực lượng thanh tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tham gia hỗ trợ dự án ngay từ đầu nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo dự án tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tổ chức đấu thầu 3 dự án thành phần của Dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức đầu tư công, Cục QLXD&CLCTGT làm việc với các chủ đầu tư, Ban QLDA lựa chọn những gói thầu phù hợp, kể cả gói thầu xây lắp để tổ chức đầu thầu qua mạng, đảm bảo tỷ lệ gói thầu đấu thầu qua mạng trên 50% theo đúng Chỉ thị 47/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

“Các đơn vị phải tổ chức đấu thầu nghiêm túc đối với công tác xây lắp. Tổ chuyên gia đấu thầu tại các Ban QLDA phải lựa chọn những người giỏi nhất và cần có chế tài ràng buộc trách nhiệm cá nhân. Công tác đấu thầu phải làm chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, dứt khoát không được để xảy ra bất cứ sai sót.” - Bộ trưởng GTVT yêu cầu.

Dự kiến, các dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam thực hiện bằng vốn đầu tư công sẽ được khởi công trong năm 2019, gồm: Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn và dự án Cao Bồ - Mai Sơn khởi công trong tháng 8/2019; đường dẫn hai đầu cầu Mỹ Thuận 2 cũng đang được triển khai khẩn trương để khởi công trong năm 2019, riêng phần cầu chính Mỹ Thuận 2 sẽ khởi công vào quý 1/2020.

Đối với tiến độ triển khai 8 dự án cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP, Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

Theo quy định, với 8 dự án PPP thuộc nhóm A, hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án là đấu thầu rộng rãi quốc tế. Quy trình đấu thầu quốc tế trải qua 2 bước: Thứ nhất, sơ tuyển quốc tế trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt. Thứ hai, tổ chức đấu thầu trên cơ sở thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình.

Để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư, Bộ GTVT sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100, mức tối thiểu để đáp ứng yêu cầu là 60% tổng số điểm (60 điểm) và điểm đánh giá từng nội dung yêu cầu cơ bản tối thiểu là 50% điểm tối đa của nội dung đó.

Châu Như Quỳnh

Bộ Giao thông đấu thầu qua mạng các dự án cao tốc Bắc - Nam - 2

Link nội dung: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bo-giao-thong-dau-thau-qua-mang-cac-du-an-cao-toc-bac-nam-20190627173355055.htm