Chất thải của Formosa bán đi Thái Nguyên có giá trị pH vượt ngưỡng nguy hại (!)

(Dân trí) - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên vừa phát hiện mẫu gang xỉ, bùn thải (có xuất xứ từ Formosa Hà Tĩnh) sau tuyển tại 2 cơ sở trên địa bàn có giá trị pH vượt ngưỡng nguy hại theo QCVN 07:2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Thế Giang - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên mới đây đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để trao đổi thông tin liên quan đến việc tái chế, tái sử dụng phế liệu gang xỉ có nguồn gốc từ Công ty TNHH Gang thép  Hưng nghiệp Formosa.

Chất thải của Formosa bán đi Thái Nguyên có giá trị pH vượt ngưỡng nguy hại (!) - 1

Một góc Formosa Hà Tĩnh (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, Formosa Hà Tĩnh đã chuyển giao gang xỉ cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển MHD Việt Nam để tiếp tục chuyển giao cho 6 cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Công ty cổ phần công nghiệp Bắc Thái; Nhà máy thép Trường Sơn- Công ty TNHH Minh Bạch; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Huy; Công ty Cơ khí Gang thép; hộ kinh doanh Nguyễn Văn Kiên; hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sơn) sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên cho biết, Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Thái và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Huy có hợp đồng thu mua gang xỉ từ Công ty MHD Việt Nam để chế biến với tổng khối lượng trên 20.377 tấn.

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sơn và hộ kinh doanh Nguyễn Văn Kiên thu mua gang xỉ từ Công ty MHD Việt Nam nhưng thông qua một đơn vị trung gian khác. Tuy nhiên đến nay cả 2 đơn vị này đều chưa cung cấp được hợp đồng thu mua và khối lượng cụ thể đã thu mua của đơn vị trung gian.

Công ty TNHH Minh Bạch và Công ty cổ phần Cơ khí Gang thép có hợp đồng mua gang xỉ từ Công ty MHD Việt Nam nhưng chưa nhận chuyển giao gang xỉ.

Sau khi kiểm tra cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh báo cáo Tổng cục Môi trường để xem xét, yêu cầu Công ty MHD Việt Nam dừng hợp đồng chuyển giao xỉ gang cho Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Thái, Công ty cổ phần cơ khí gang thép và Công ty TNHH Minh Bạch do các công ty này chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về môi trường, về hoạt động nghiền tuyển xỉ gang theo quy định.

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động chuyển giao xỉ gang cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Huy đảm bảo không vượt quá công suất của hệ thống sản xuất thu hồi xỉ gang của công ty đã được cấp phép, đảm bảo toàn bộ xỉ gang của Formosa Hà Tĩnh chuyển giao trên địa bàn Thái Nguyên được quản lý, xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên cũng đề nghị Hà Tĩnh thường xuyên theo dõi, giám sát việc chuyển giao xử lý các loại chất thải của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để phối hợp, có biện pháp xử lý.

Đáng chú ý, Sở này đã lấy mẫu gang xỉ tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Huy, mẫu bùn thải sau tuyển tại Công ty cổ phần công nghiệp Bắc Thái để phân định danh tính chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT.

“Kết quả phân tích mẫu gang xỉ, mẫu bùn thải sau tuyển tại 2 cơ sở nêu trên cho thấy giá trị pH (pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion H3o+ trong dung dịch) đều vượt ngưỡng nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT”- văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên cho hay.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, khởi nguồn xuất phát từ việc cuối tháng 9/2018, ông Hoàng Văn Thức - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có văn bản khẳng định Công ty TNHH Đầu tư phát triển MHD Việt Nam được thực hiện hợp đồng thu gom, chuyển giao phế liệu gang xỉ từ Formosa Hà Tĩnh.

Chất thải của Formosa bán đi Thái Nguyên có giá trị pH vượt ngưỡng nguy hại (!) - 2

Công ty MDH Việt Nam phải vận chuyển đúng chủng loại phế liệu gang xỉ với khối lượng đăng ký là 70.000 tấn/năm; chuyển giao phế liệu cho cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp phế liệu làm nguyên liệu sản xuất gang thép.

Văn bản của ông Thức ký cũng yêu cầu Công ty MDH Việt Nam đảm bảo nhiều yêu cầu như: Phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu về an toàn, môi trường theo quy định; không được làm rơi vãi, gây phát tán bụi, mùi hoặc có rò rỉ trong quá trình vận chuyển; cơ sở tiếp nhận phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường,…

Để làm rõ thêm việc này, chúng tôi nhiều lần liên lạc với lãnh đạo Tổng cục Môi trường nhưng không nhận được phản hồi.

Thế Kha

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/chat-thai-cua-formosa-ban-di-thai-nguyen-co-gia-tri-p-h-vuot-nguong-nguy-hai-20190510121623097.htm