Bộ Quốc phòng công khai tài sản công tại các đơn vị

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện kê khai đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lí theo quy định của Chính phủ.

Bộ Quốc phòng công khai tài sản công tại các đơn vị - 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện kê khai đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lí theo quy định của Chính phủ.

Thông tư này quy định chế độ công khai tài sản công tại các cơ quan và đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lí không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Việc công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đặt dưới sự lãnh đạo của Quân uỷ Trung ương, sự quản lí thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tại các đơn vị được giao quản lí, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, chống lãng phí và thất thoát tài sản công.

Theo đó, quy định về thẩm quyền kê khai tài sản công, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện kê khai đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lí theo quy định của Chính phủ; Chỉ huy đơn vị (người đứng đầu) các cấp, Chủ tịch, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp, người được uỷ quyền thuộc hệ thống tổ chức của Bộ Quốc phòng được giao quản lí, sử dụng tài sản công thực hiện công khai tài sản công thuộc phạm vi quản lí theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Mục đích công khai tài sản công là để thực hiện minh bạch về quản lí, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lí, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả; góp phần phòng ngừa ngăn chặn tham nhũng,c hống lãng phí và thất thoát tài sản công.

Phát huy dân chủ, quyền làm chủ của các đơn vị, doanh nghiệp; quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng trong đơn vị, doanh nghiệp đối với tài sản công do Nhà nước giao Bộ Quốc phòng quản lí, sử dụng trên cơ sở đảm bảo tính công khai, minh bạch về tài sản công và đúng quy định cảu pháp luật.

Tuấn Hợp

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-quoc-phong-cong-khai-tai-san-cong-tai-cac-don-vi-20190410152221035.htm