Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận

(Dân trí) - Một siêu thị mới mở ở Bỉ theo mô hình hoạt động không lợi nhuận. Người điều hành đồng thời là người bán, người mua, kế toán, nhân viên gói hàng, và giao hàng cho khách.

Một siêu thị “bất bình thường” mới được mở ở Brussels. Nó là một cửa hàng mà các thành viên là những người dân sống trong khu vực. Họ quyết định sản phẩm muốn mua và bán lại với giá rất thấp. Họ cũng tự mình là kế toán, gói hàng và chuyển hàng.

Cửa hàng có tên gọi là BEES Coop. Những người thành lập muốn tạo ra một hình thức mới trong kinh doanh, nơi bất kì ai cũng có thể là người sở hữu, người bán, và người mua và họ có thể chọn các sản phẩm bất kỳ mà không phải trả thêm tiền cho nó.

Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận - 1
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận

Họ gọi đây là mô hình hợp tác và có sự tham gia của cộng đồng.

Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận - 2
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận

Bất kì ai tham gia vào đây đều trở thành người đồng sự, chịu trách nhiệm đưa ra quyết định, duy trì và thực hiện nhiệm vụ chung.

Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận - 3
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận

Hơn nữa, ai trở thành người đồng điều hành đều sẽ phải cam kết làm việc ít nhất 3 giờ tại cửa hàng mỗi tuần. Cách này giúp giảm chi phí lao động nhằm giữ giá bán hàng hóa ở mức thấp.

Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận - 4
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận

Các nhà điều hành chọn bất kỳ thời gian thuận tiện với mình để giúp siêu thị họa động. Nếu hôm nay bạn đến siêu thị với tư cách là một khách hàng, ngày mai bạn sẽ ở vai trò một nhân viên thu ngân hoặc là người gói hàng cho các khách hàng khác.

Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận - 5
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận - 6
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận

Lợi ích mà người tham gia nhận được từ hệ thống này là trở thành khách hàng của siêu thị. Siêu thị chỉ mở cửa cho những người đồng điều hành và cung cấp hàng hóa chất lượng cao với giá thấp.

Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận - 7
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận

BEES Coop không có lợi nhuận trong hoạt động, nó chủ yếu dành cho mục đích cung cấp hàng hóa chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận - 8
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận - 9
Siêu thị ở Bỉ mở cửa không cần lợi nhuận

Siêu thị đang lên kế hoạch nhân rộng mô hình ra các nơi khác của thành phố để đưa ý tưởng kinh doanh mới đến với đông đảo mọi người hơn.

Hữu Nguyên

Theo Brightside

Link nội dung: https://dantri.com.vn/doi-song/sieu-thi-o-bi-mo-cua-khong-can-loi-nhuan-20190124075326484.htm