Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường tiếp công dân 4 ngày trong năm 2019

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp công dân vào 4 ngày trong năm 2019 (28/3, 27/6, 26/9 và 26/12) tại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ, số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ này trong năm 2019.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp định kỳ mỗi tháng 1 ngày (vào ngày thứ Năm của tuần cuối tháng) và tiếp đột xuất theo quy định. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp công dân vào 4 ngày trong năm 2019 (28/3, 27/6, 26/9 và 26/12) tại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ, số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. 8 buổi tiếp dân còn lại sẽ do các Thứ trưởng thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Bộ tổng hợp danh sách công dân đăng ký, rà soát, đề xuất các trường hợp lãnh đạo Bộ tiếp; chuẩn bị nội dung, hướng xử lý để báo cáo lãnh đạo Bộ (chủ trì tiếp) trước ngày tiếp công dân định kỳ 1 tuần.

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai thông tin về nơi tiếp công dân, thời gian tiếp công dân thường xuyên và lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ, thành phần tham dự trên Trang thông tin điện tử của Bộ (www.monre.gov.vn).

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao công khai thông tin về thời gian lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân. Trường hợp có thay đổi lịch tiếp công dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo điều chỉnh.

Thế Kha

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-tai-nguyen-va-moi-truong-tiep-cong-dan-4-ngay-trong-nam-2019-20190107191316114.htm