Thợ vỉa hè - nốt trầm trong lòng đô thị

Thợ vỉa hè thường làm những nghề được coi là không chính thống và không mấy ai để ý, nhưng vắng họ sẽ là mất mát không nhỏ cho những ai cần đến.

Thợ vỉa hè - nốt trầm giữa lòng đô thị

Theo VTV.VN

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-an-sinh/tho-via-he-not-tram-trong-long-do-thi-20181127152415772.htm