Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về việc kỷ luật ông Chu Hảo

(Dân trí) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chính trị mà suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế.

Sáng 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Tiếp thu ý kiến cử tri về các vấn đề chống tự diễn biến, chuyển hóa, đảm bảo an ninh, quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, chúng ta vẫn xác định phải đặc biệt quan tâm đến ổn định chính trị đất nước mới phát triển được.

“Tại sao Trung ương phải nói chống tự diễn biến, tự chuyển hóa từ trong nội bộ? Cũng nhân đây báo cáo cử tri về việc vì sao xử lý kỷ luật ông Chu Hảo”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người, có thể “biến mình thành người khác lúc nào không biết. Nó cũng lái con đường của chúng ta đi vô cùng phức tạp”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, về cơ bản cán bộ, đảng viên là rất tốt, nhưng không phải không có những người cậy mình có chút công lao để sinh ra kiêu ngạo, muốn nói gì thì nói, phán gì thì phán, nói trái điều lệ, nói trái cương lĩnh.

“Như vậy, có còn là đảng viên nữa không, chưa nói là cán bộ. Vừa rồi phải khai trừ khỏi đảng một vài trường hợp khác”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và khẳng định bất cứ ai nếu có suy thoái chúng ta phải giáo dục, phải uốn nắn.

“Kỷ luật một vài người để cứu muôn người cơ mà, để người khác đừng phạm vào nữa, đừng cậy mình thế này, thế nọ, là công thần rồi phê phán hết cả, phơi bày hết cả thì chế độ này sẽ ra làm sao?”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, về mặt chính trị suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế.

Trước đó, tại kỳ họp 31 từ ngày 12 đến 14/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Hảo, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ông Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm; có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngay từ khi phát hiện vi phạm, các tổ chức đảng đã nhắc nhở, kiểm điểm, nhưng ông không khắc phục, sửa chữa, mà còn tiếp tục có những vi phạm mới. Quá trình xem xét, thi hành kỷ luật, ông đã không chấp hành các quy định của Đảng, không chấp hành kiểm điểm, có hành vi chống đối, thách thức.

Vi phạm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.

Quang Phong

Link nội dung: https://dantri.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-noi-ve-viec-ky-luat-ong-chu-hao-2018112415074596.htm