Bộ GTVT đi đầu trong kết nối Một cửa quốc gia

(Dân trí) - Bộ GTVT là cơ quan quản lý nhà nước đi đầu trong kết nối thủ tục hành chính với cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, góp phần giảm thời gian và chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp.

Ngày 17/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo quốc gia về một cửa ASEAN, một cửa Quốc gia và tạo thuận lợi thương mại đã làm việc với Bộ Giao thông vận tải về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 4 năm qua.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Bộ GTVT là cơ quan đầu tiên Uỷ ban sẽ tiến hành làm việc liên quan tới đơn giản, chuẩn hoá hoá thủ tục hành chính và kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN nhằm triển khai Quyết định số 1254/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng xuất nhập khẩu.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT

Chủ tịch Uỷ ban nhấn mạnh: “Từ năm 2019, công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hải quan chuyên ngành phải tiến hành thực chất hơn, tức là không có chuyện hình thức nữa. Quan trọng là sự tương tác tới cảm xúc, sự hài lòng của người dân chứ không phải là những thay đổi trên văn bản”.

Với Bộ Giao thông vận tải, cơ quan quản lý các lĩnh vực hàng không, thuỷ nội địa, đường bộ, đăng kiểm, hàng hải và một phần logistics, Phó Thủ tướng cho rằng đều trực tiếp liên quan tới người dân và doanh nghiệp, không chỉ trong nước và quốc tế, nên việc thực hiện các thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa có ý nghĩa rất lớn trong giảm thời gian và chi phí tuân thủ của xã hội.

Thực tế thì Bộ GTVT là Bộ luôn đi đầu trong kết nối với một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. 4 năm trước, Bộ GTVT là Bộ đầu tiên tham gia Cơ chế 1 cửa quốc gia, cung cấp 12 thủ tục hành chính của lĩnh vực hàng hải, thuỷ nội địa trong giai đoạn thí điểm 2014- 2017.

Theo Tổng cục Hải quan, tới hết năm 2017, số hồ sơ của Bộ GTVT chiếm 25,34% tổng số hồ sơ và số doanh nghiệp chiếm 38,58% tổng số doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia.

Đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả công tác của Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng các cơ quan thuộc Bộ đã có chung nhận thức và đồng lòng triển khai một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thông quan hàng hoá, đi lại, giảm thiểu chi phí cho xã hội. Chính vì vậy, những kết quả của Bộ GTVT cũng là tốt nhất trong tất cả các Bộ, ngành.

Chủ tịch Uỷ ban cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức trong triển khai đơn giản hoá, kết nối thủ tục hành chính về hàng hoá, phương tiện, con người thực hiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh với một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1, hoàn thành 100% các thủ tục này vào năm 2020, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với kết nối với một cửa quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho rằng các bộ, ngành phải thực hiện thực chất việc cắt giảm thủ tục hành chính nhằm bảo đảm mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân nhưng vẫn bảo đảm được sự quản lý của nhà nước.

“Không phải cứ đăng ký cắt giảm 50- 60% thủ tục là xong đâu. Phải soát xét từng loại thủ tục, từng loại hàng hoá, tránh trường hợp cắt bỏ các thủ tục cần thiết cho quản lý nhà nước trong bảo đảm vệ sinh an toàn, giữ gìn văn hoá, truyền thống.”, Phó Thủ tướng nêu vấn đề.

Cũng trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng việc cắt giảm thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng cho rằng cần loại bỏ dần việc “tiền kiểm” hàng hoá sang “hậu kiểm” dựa trên các nguyên tắc quản trị rủi ro: “Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thì lần sau cứ để hàng hoá của họ đi luồng xanh. Không doanh nghiệp nào dại dột mà lại để mất đi uy tín và quyền lợi của mình, thậm chí là bị truy tố hình sự. Nhưng cũng cũng loại hàng hoá bắt buộc phải kiểm tra ngay tại cửa khẩu chứ không thể “hậu kiểm” khi được lưu, phân phối trong nội địa được”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT và các Bộ, ngành liên quan nêu ý kiến sửa đổi Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô theo hướng chỉ kiểm tra mẫu ô tô đại diện cho từng kiểu loại, đại diện cho từng kiểu xe đối với tất cả các lô hàng, thay vì áp dụng cho từng lô xe nhập khẩu.

P.T

Link nội dung: https://dantri.com.vn/chinh-tri/bo-gtvt-di-dau-trong-ket-noi-mot-cua-quoc-gia-20181118082301703.htm