Những người được thuê, mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25-11-2014. Việc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo nguyên tắc xét duyệt quy định tại Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ- CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ.

Ngoài các đối tượng trên, UBND TP Đà Nẵng còn quy định một số tiêu chí ưu tiên đối với các đối tượng chưa có quyền sử dụng đất ở tại TP Đà Nẵng như sau: người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; đối tượng thuộc diện thu hút theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố, đối tượng đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; người khuyết tật; đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận, huyện nơi có dự án nhà ở xã hội; đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các quận Hải Châu và Thanh Khê.

Đà Nẵng quy định rõ những đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách
Đà Nẵng quy định rõ những đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất. Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí ưu tiên như trên. Trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì đối tượng là người khuyết tật, nữ giới được ưu tiên hỗ trợ trước.

Các đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014.

Quy định cũng nêu rõ, các tranh chấp liên quan đến đối tượng, trình tự, thủ tục được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng xem xét, giải quyết. Các tranh chấp về hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong quá trình thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật dân sự.

Khánh Hồng

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-duoc-thue-mua-nha-o-xa-hoi-tai-da-nang-20181118071545396.htm