Toán tương tác: Đáp án bài "diện tích hình chữ nhật với các cạnh là số nguyên tố"

(Dân trí) - Không quá phức tạp hay suy nghĩ quá nhiều, điều bạn cần để giải được bài Toán tương tác lần này là sự tinh ý và chọn lựa thật chính xác độ dài các cạnh của một hình chữ nhật trước khi xác định được diện tích...

Trong bài Toán tương tác kỳ trước, "cô gái vàng" Nguyễn Nga Nhi đưa ra đề bài như sau:

Một hình chữ nhật có chu vi đúng bằng 100 đơn vị và giá trị độ dài các cạnh của nó đều là các số nguyên tố. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó có thể nhận những giá trị nào?

Và sau đây là đáp án:

Toán tương tác: Đáp án bài "diện tích hình chữ nhật với các cạnh là số nguyên tố"

Vũ Phong

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/toan-tuong-tac-dap-an-bai-dien-tich-hinh-chu-nhat-voi-cac-canh-la-so-nguyen-to-20181113112025151.htm