ĐH Quốc gia HN: Thêm 4 chương trình đào tạo tham gia kiểm định theo chuẩn AUN - QA

(Dân trí) - Tiếp nối thành công của 22 chương trình đào tạo đã được AUN-QA đánh giá và cấp giấy chứng nhận chất lượng, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục có thêm 4 chương trình tham gia kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn này.

Các chương trình đào tạo được kiểm định trong lần này bao gồm: Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Cử nhân ngành Xã hội học và Cử nhân ngành Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Các chuyên gia kiểm định đến từ các trường đại học hàng đầu thuộc AUN như GS.TS. Yahaya Md. Sam (Đại học Teknologi Malaysia – Trưởng nhóm); GS.TS. Tan Kay Chuan (Đại học Quốc gia Singapore – Kiểm định viên), GS. Wan Ahmad KamilMahmood (Đại học Sains Malaysia – Kiểm định viên),...


Các chuyên gia kiểm định đến từ các trường đại học hàng đầu thuộc AUN

Các chuyên gia kiểm định đến từ các trường đại học hàng đầu thuộc AUN

Sau hai ngày làm việc (từ ngày 6 - 8/11) kết thúc đợt đánh giá ở cấp độ chương trình đào tạo lần thứ 125 đối với 4 chương trình của ĐHQGHN, các chuyên gia kiểm định đã đưa 11 tiêu chí đánh giá cùng 4 phương pháp đánh giá đã được áp dụng. Dựa trên các tiêu chí này, những điểm mạnh, điểm cần khắc phục và khuyến nghị của chuyên gia về 4 chương trình lần lượt được chỉ ra.

Theo đó, cả 4 chương trình đã đề ra được chuẩn đầu ra dựa trên định hướng chung của Bộ GD và ĐT, của ĐHQGHN cũng như nhu cầu của người học và thị trường lao động. Chuẩn đầu ra này đã định hình được cấu trúc, nội dung, chiến lược học tập và phương pháp đánh giá của các chương trình. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, những tiêu chuẩn này cũng cần được cụ thể hóa hơn nữa.

Các chuyên gia từ AUN cũng ghi nhận sự hài lòng của nhà tuyển dụng đối với chất lượng của sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình này.

Tuy nhiên, để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của vấn đề hội nhập và quốc tế hóa, các chuyên gia cho rằng, cần tích hợp thêm nhiều kỹ năng mềm và kỹ năng Tiếng Anh ở các chương trình đào tạo này. Ở mức độ cao hơn, các chuyên gia của AUN khuyến nghị lãnh đạo các trường, khoa, ngành của ĐHQGHN nên có sự trao đổi cùng các cơ sở đào tạo khác trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới để có thêm thực tiễn phục vụ cho việc thay đổi và phát triển các ngành học.

Kết quả đánh giá 4 chương trình đào tạo lần này sẽ được AUN công bố trong vòng 2 tháng tới đây.

Tính đến nay, ĐHQGHN đã có 22 chương trình đào tạo được AUN-QA đánh giá và cấp giấy chứng nhận chất lượng ( ở cấp chương trình đào tạo). Năm 2017, Trường ĐH KHTN thuộc ĐHQGHN là đơn vị đầu tiên được kiểm định theo chuẩn này (ở cấp đơn vị).

Cuối tháng 10/2018, Bảng xếp hạng đại học châu Á của tổ chức QS đã công bố kết quả xếp hạng năm 2019. Theo đó, ĐHQGHN vươn lên vị trí thứ 124 (tăng 15 bậc so với vị trí 139 năm 2018), xếp thứ nhất trong số các trường Việt Nam.

Hồng Hạnh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/dh-quoc-gia-hn-them-4-chuong-trinh-dao-tao-tham-gia-kiem-dinh-theo-chuan-aun-qa-20181109140937547.htm