Sóc Trăng chấn chỉnh quy trình đào tạo sau đại học

(Dân trí) - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thị Tuyết Hà vừa ký công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc chấn chỉnh quy trình đào tạo sau đại học.

Theo người đứng đầu Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy tại một số đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng quản lý đã tự ý tham gia dự tuyển sau đại học mà không thông qua cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đúng quy trình tham gia các lớp đào tạo sau đại học theo quy định của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, căn cứ vào các vị trí việc làm và tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, Thủ trưởng đơn vị xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của đơn vị theo từng giai đoạn với thời gian quy hoạch là 5 năm (2016 - 2020), đồng thời định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Công chức, viên chức có nhu cầu tham gia đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phải được cấp có thẩm quyền đưa vào quy hoạch; phải được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cử dự tuyển, đi học sau đại học trình độ tiến sĩ, thạc sĩ (riêng trình độ thạc sĩ cá nhân tự túc hoàn toàn).

Sở GD&ĐT không xem xét, giải quyết cử đi học đối với các trường hợp công chức, viên chức không có quyết định tham gia dự tuyển của cấp có thẩm quyền.

Công chức, viên chức có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo nguyện vọng riêng của bản thân (không được cơ quan quy hoạch đào tạo) hoặc tự ý tham gia dự tuyển, đi học không thông qua cơ quan có thẩm quyền thì Thủ trưởng các đơn vị có thể sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho công chức, viên chức nhưng đảm bảo không phát sinh quy mô giờ dạy. Công chức, viên chức sẽ không được hưởng các chế độ đào tạo (nếu có).

Cao Xuân Lương

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tuyen-sinh/soc-trang-chan-chinh-quy-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc-20181107170314983.htm