Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là tấm gương sáng để học tập, noi theo

(Dân trí) - “Với 102 tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã trọn đời phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Cuộc đời hoạt động của nguyên Tổng Bí thư là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, học tập, noi theo” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Mở đầu điếu văn, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động nói, hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đồng bào, đồng chí cả nước, bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người Đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đối với gia quyến, để lại niềm tiếc thương đối với bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại thân thế, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2/2/1917 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ông sớm giác ngộ cách mạng. Từ khi 19 tuổi, ông đã tích cực tham gia phong trào bình dân, tổ chức ái hữu vùng mỏ Hòn Gai, năm 1938 tham gia công hội, vận động phong trào ủng hộ Liên Xô. Tháng 6 năm 1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là đảng cộng sản Việt Nam.

Năm 1940, ông bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm tù giam tại nhà tù Hà Đông, Hỏa Lò, Hà Nội. Dù bị kẻ thù tra tấn dã man, nhưng ông vẫn rất mực kiên trung với cách mạng, giữ gìn khí tiết của người cộng sản, không chịu khuất phục, cùng chiến sĩ trong tù bí mật tổ chức vượt ngục, bắt liên lạc với Đảng để tiếp tục hoạt động cách mạng.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã vào sinh ra tử và được giao nhiều trọng trách như: Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình; Phó bí thư kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu III; chính ủy quân khu, Bí thư Khu uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến hành chính Khu tả ngạn Sông Hồng; Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Uỷ ban quân chính thành phố Hải Phòng; Trưởng ban chỉ đạo Khu 300 ngày; Phó chủ tịch Hội đồng chi viện tiền tuyến Trung ương...

Ông là người tổ chức chỉ đạo xây dựng đường ống dẫn dầu bí mật từ Lạng Sơn vào chiến trường miền Nam. Đây là đường ống dẫn dầu huyết mạch góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được Đảng, Nhà nước giao phó nhiều trọng trách, như: Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Nội thương; Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá nhà nước; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Chủ nhiệm Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhiều khóa, phụ trách công nghiệp, vật tư, phân phối, lưu thông rồi làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

Từ năm 1988 đến năm 1991, ông là Thường trực Ban Bí thư; ĐBQH các khóa 2, 4, 5, 6, 7, 8 và 9.

Trong những năm khó khăn đầy khó khăn của thập niên 90, ông đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề ra và chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, tạo được những bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử với đất nước, đề xuất các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN và có các giải pháp chống lạm phát hiệu quả.

Nguyên Tổng Bí thư là người đề xướng chủ trương phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong bối cảnh đất nước bị bao vây cấm vận, ông đã có những đóng góp to lớn trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực và trên thế giới, đưa Việt Nam tham gia ASEAN, chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

“Là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí luôn bám sát, đôn đốc công việc, triển khai bám sát kịp thời các đường lối, chính sách của Đảng, nhất là đường lối công nghiệp hóa đất nước, hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát.

Từ tháng 6/1991 – 12/1997, trên cương vị Tổng bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư quân ủy Trung ương, bằng những kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn nêu cao tinh thần kiên định, vững vàng, đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua nhiều thách thức, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng đồng chí Đỗ Mười đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp to lớn của Đảng ta, dân tộc ta, gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn”.

Là cán bộ lão thành cách mạng, được tôi luyện trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, tù đầy, và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người Cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, không ngừng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao tri thức, tìm tòi sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc sảo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc.

Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu của Đảng, dù ở cương vị nào, ông cũng đem hết nhiệt huyết, đóng góp quan trọng vào những việc lớn của đất nước. Đồng chí luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên nhấn mạnh phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu xa rời chúng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông luôn căn dặn cán bộ phải gương mẫu, làm gương cấp dưới, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bản thân đồng chí không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập đạo đức, tác phong, lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; luôn thể hiện rõ phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sống giản dị, khiêm tốn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đặt lợi đích của Đảng, tổ quốc, nhân dân lên trên hết.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuộc đời hoạt động cách mạng của nguyên Tổng Bí thư là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, học tập, noi theo.

Trong gia đình, nguyên Tổng Bí thư là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái.

Với 102 tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, người đã trọn đời phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân. Nguyên Tổng Bí thư đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

“Kính thưa đồng chí Đỗ Mười, hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, noi gương đồng chí, cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cách mạng đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết trong điếu văn.

Gửi đến toàn thể gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lời chia buồn sâu sắc nhất trước những đau thương mất mát không gì bù đắp được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố phút mặc niệm: “Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt bác Đỗ Mười kính mến của chúng ta”.

P.Thảo

Link nội dung: https://dantri.com.vn/chinh-tri/nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-la-tam-guong-sang-de-hoc-tap-noi-theo-20181007102518955.htm