Quảng Bình: Các khoản tài trợ cho giáo dục phải công khai, tự nguyện

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Quảng Bình đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục khi vận động, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch và trên nguyên tắc tự nguyện. Không được xem việc huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Sáng 4/10, thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, sở này vừa có chỉ đạo các đơn bị trực thuộc, các trường học, cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng thông tư của Bộ GD-ĐT về việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ.

Theo đó, việc tài trợ phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không được xem việc huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Khi vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.


Các trường học khi vận động tài trợ phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, không ép buộc, đồng thời thực hiện việc sử dụng nguồn tài trợ phải đúng với các quy định của Bộ GD-ĐT.

Các trường học khi vận động tài trợ phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, không ép buộc, đồng thời thực hiện việc sử dụng nguồn tài trợ phải đúng với các quy định của Bộ GD-ĐT.

Các cơ sở giáo dục chỉ được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để thực hiện các nội dung như: trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục; hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Không vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Việc vận động tài trợ phải căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học và dự toán ngân sách được cơ quan nhà nước giao, định kỳ hoặc đột xuất. Việc quản lý, sử dụng tài trợ cần lập kế hoạch xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ cũng phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ.

Đặng Tài

Link nội dung: https://dantri.com.vn/khuyen-hoc/quang-binh-cac-khoan-tai-tro-cho-giao-duc-phai-cong-khai-tu-nguyen-20181004164000399.htm