Người lao động có được tự đóng BHXH bắt buộc cho cá nhân?

Tôi làm công nhân, Công ty tôi đang nợ tiền BHXH. Hiện tôi đang nghỉ chế độ thai sản. Theo tôi được biết thì người lao động không được tự đóng BHXH. Cho tôi hỏi nếu tôi muốn đóng BHXH để được nhận tiền trợ cấp thai sản thì có được không? Nếu tôi muốn đợi thêm thời gian chờ các cơ quan chức năng giải quyết thì đến lúc đó tôi có được đóng tiếp không?

BHXH TP Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định:

"Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động".

Theo quy định nêu trên, trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động thuộc về người sử dụng lao động. Hiện tại không có quy định người lao động tự đóng BHXH bắt buộc cho cá nhân người lao động, mà việc đóng BHXH bắt buộc phải thông qua pháp nhân là đơn vị sử dụng lao động (cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp...).

Bà có thể liên hệ trực tiếp tại cơ quan BHXH để tư vấn thêm về vấn đề này.

Theo Chinhphu.vn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nguoi-lao-dong-co-duoc-tu-dong-bhxh-bat-buoc-cho-ca-nhan-20180922071750199.htm