Thanh Hóa: Hơn 80 tỷ đồng chi trả chế độ cho giáo viên hợp đồng

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt kinh phí hơn 80 tỷ đồng để chi trả cho lao động hợp đồng giáo viên mầm non tại các Trường mầm non, lao động giáo viên tiếng Anh các Trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 và 2018.

Theo đó, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt giao bổ sung kinh phí thực hiện chi trả chế độ cho lao động hợp đồng giáo viên mầm non tại các Trường mầm non theo quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lao động giáo viên tiếng Anh các Trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 và 2018.

Hơn 80 tỷ đồng chi trả chế độ cho lao động giáo viên hợp đồng và giáo viên tiếng Anh
Hơn 80 tỷ đồng chi trả chế độ cho lao động giáo viên hợp đồng và giáo viên tiếng Anh

Theo đó, tổng số giáo viên được phê duyệt hợp đồng tại 22 huyện, thị xã, thành phố là 1.304 người. Trong đó, số giáo viên chưa được UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận kết quả xét lao động hợp đồng tại 2 địa phương: Thị xã Bỉm Sơn 7 người và thành phố Thanh Hóa là 121 người.

Số giáo viên được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chấp thuận kết quả xét lao động hợp đồng làm giáo viên tại 20 huyện, thị xã, thành phố là 1.176 người.

Tổng kinh phí giao cho 1.176 người thuộc 20 huyện, thị xã, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt là hơn 80,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí điều chuyển, tuyển dụng mới giáo viên; sắp xếp trường lớp học và khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non thuộc sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề trong dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2018.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao các ngành chức năng và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các quyết định của mình có liên quan.

Duy Tuyên

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/thanh-hoa-hon-80-ty-dong-chi-tra-che-do-cho-giao-vien-hop-dong-20180718072036981.htm