Ngân sách NN hỗ trợ trường hợp tham gia BHXH tự nguyện thế nào?

Tôi đóng BHXH tự nguyện từ tháng 1/2017, phương thức đóng 3 tháng 1 lần, nhưng từ tháng 1 đến tháng 3/2018 tôi quên đóng tiền, nay tháng 5 tôi muốn đóng bù số tháng chậm đóng từ tháng 1/2018 có được không? Ngân sách Nhà nước có hỗ trợ cho trường hợp đóng bù không? Người hỏi Nguyễn Văn Tính - TP Đà Nẵng.

BHXH TP Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015, nếu ông có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng (hiện tại là 7,25% /năm).

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các trường hợp tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2018, kể cả trường hợp đóng bù, nhưng không hỗ trợ quá 10 năm (120 tháng).

Theo Chinhphu.vn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/ngan-sach-nn-ho-tro-truong-hop-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-the-nao-20180622085705184.htm