Chi gần 700 triệu đồng để đưa cử nhân, cao đẳng về làm việc tại HTX

(Dân trí) - Tỉnh Nghệ An vừa quyết định hỗ trợ gần 700 triệu đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới để đưa thí điểm 7 cử nhân ĐH, CĐ vào làm việc ở các HTX nông nghiệp của huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thái Hòa trong 3 năm, mức hỗ trợ mỗi cử nhân là hơn 2,7 triệu đồng/tháng.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020.


Nhiều HTX nông nghiệp tại Nghệ An có nhu cầu tuyển lao động trình độ đại học, cao đẳng.

Nhiều HTX nông nghiệp tại Nghệ An có nhu cầu tuyển lao động trình độ đại học, cao đẳng.

Ứng viên những cử nhân đại học, cao đẳng chuyên ngành phù hợp với nhu cầu công việc của các HTX nông nghiệp. Tuổi đời nữ nữ cử nhân không quá 35 tuổi, nam không quá 40 tuổi.

Theo báo cáo, hiện tại Nghệ An có 470 HTX, trong đó chỉ có 178 HTX hoạt động hiệu quả, chiếm 37,9%. Tổng số cán bộ quản lý HTX là hơn 2.000 người nhưng chỉ có 700 người có trình độ đại học, cao đẳng; 435 người không có bằng cấp.

Việc đưa cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn vào các HTX nông nghiệp bên cạnh tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý, điều hành HTX còn góp phần tích cực thực hiện các nội dung của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; xây dựng nguồn cán bộ quản lý, điều hành và chuyên môn kỹ thuật cho các HTX nông nghiệp.

UBND tỉnh Nghệ An đã lựa chọn 7 HTX nông nghiệp ở các huyện Quỳnh Lưu (2 HTX), Yên Thành, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thái Hòa (mỗi huyện 1 HTX) tổ chức thí điểm thực hiện mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc.

Các HTX nông nghiệp này phải tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012; hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và có nhu cầu hỗ trợ về lao động có trình độ cao đẳng trở lên để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của HTX…

Mỗi lao động có trình độ cao đẳng, đại học khi vào làm việc tại các HTX nông nghiệp được hỗ trợ thêm 2,76 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 99 triệu đồng/3 năm thực hiện chương trình.

Tổng kinh phí để hỗ trợ cho 7 lao động này là gần 700 triệu đồng, được trích từ nguồn Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới hàng năm. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng khuyến khích, ưu tiên các HTX trả thù lao bổ sung cho số cán bộ này.

Hoàng Lam

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/chi-gan-700-trieu-dong-de-dua-cu-nhan-cao-dang-ve-lam-viec-tai-htx-20180618164816878.htm