Lục Ngạn bước vào thu hoạch vụ vải thiều sớm

Thời điểm này, các nhà vườn ở Lục Ngạn (Bắc Giang) đang bước vào vụ thu hoạch vải thiều sớm, ước tính sản lượng vải thiều của huyện đạt hơn 90.000 tấn, tăng hơn 35.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.


Vận chuyển vải thiều sớm đi tiêu thụ tại chợ Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Vận chuyển vải thiều sớm đi tiêu thụ tại chợ Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.


Phân loại chọn lọc vải thiều đưa vào kho lạnh bảo quản để đóng gói xuất khẩu.

Phân loại chọn lọc vải thiều đưa vào kho lạnh bảo quản để đóng gói xuất khẩu.


Vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, Australia, EU tại xã Hồng Giang được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP.

Vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, Australia, EU tại xã Hồng Giang được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP.


Vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, Australia, EU tại xã Hồng Giang được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP.

Vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, Australia, EU tại xã Hồng Giang được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP.


Vải thiều sau khi thu hoạch được đóng gói và tập kết, để bán cho các Hợp tác xã.

Vải thiều sau khi thu hoạch được đóng gói và tập kết, để bán cho các Hợp tác xã.


Chị Thu vui mừng vì năm nay hơn 200 gốc vải của gia đình đều sai quả.

Chị Thu vui mừng vì năm nay hơn 200 gốc vải của gia đình đều sai quả.


Thu hoạch vải thiều sớm tại huyện Lục Ngạn.

Thu hoạch vải thiều sớm tại huyện Lục Ngạn.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-luc-ngan-buoc-vao-thu-hoach-vu-vai-thieu-som/506565.vnp

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/luc-ngan-buoc-vao-thu-hoach-vu-vai-thieu-som-20180606170405923.htm