Có chồng và hai con là liệt sĩ, hưởng chế độ thế nào?

Ông Nguyễn Minh Hưng (Quảng Ngãi) hỏi: Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng có chồng và 2 con là liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp theo chế độ thân nhân của 2 liệt sĩ hay 3 liệt sĩ?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn (mức chuẩn hiện nay là: 1.417.000 đồng).

Theo đó, Bà mẹ Việt Nam anh hùng có chồng và 2 con là liệt sĩ được giải quyết 3 suất tuất liệt sĩ.

Theo Chinhphu.vn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/viec-lam/co-chong-va-hai-con-la-liet-si-huong-che-do-the-nao-20180503000253477.htm