VPBank lên kế hoạch thưởng và trả cổ tức tỷ lệ hơn 50%

(Dân trí) - Với mục tiêu lợi nhuận năm 2018 lên 10.800 tỷ đồng, VPBank dự kiến trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu ngay trong quý II và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20,35% trong quý IV, tương đương 32% so với tổng số cổ phần phổ thông hiện nay.

VPBank vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 19/3 tới đây.

Theo đó có hai nội dung chính sẽ được trình trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là kế hoạch tăng trưởng năm 2018 cùng với kế hoạch tăng vốn thông qua trả cổ tức, chia cổ phiếu và phát hành ESOP, phát hành riêng lẻ...

Theo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2018 ở mức 10.800 tỷ đồng, tăng 33% so với con số thực hiện được năm 2017.

Với mục tiêu lợi nhuận trên, ngân hàng này cũng đề ra mục tiêu tăng vốn điều lệ trong năm 2018. Vốn điều lệ của VPBank hiện ở mức 15.706 tỷ đồng, và với mục tiêu tăng thêm 12.000 tỷ đồng vào năm 2018, vốn của ngân hàng này sẽ lên trên 27.000 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ sẽ được chia thành các đợt bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP), phát hành cổ phiếu riêng lẻ kêu gọi vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong đó, ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 30% cho cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ 20%; dự kiến, thời gian thực hiện là vào quý II.

Tổng số cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ mà mỗi cổ đông được chia sẽ tương đương 67% nếu so với tổng số cổ phần phổ thông hiện nay.


Với mục tiêu lợi nhuận năm 2018 lên 10.800 tỷ đồng, VPBank dự kiến trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu ngay trong quý II và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20,35% trong quý IV.

Với mục tiêu lợi nhuận năm 2018 lên 10.800 tỷ đồng, VPBank dự kiến trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu ngay trong quý II và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20,35% trong quý IV.

Đợt tăng vốn điều lệ thứ 2, VPBank dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP). Theo đó, tổng mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành là gần 337 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,14% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng năm 2017. Thời gian dự kiến cũng trong quý II tới.

Dự kiến, sau khi hoàn tất phát hành đợt 1 và 2, vốn điều lệ ngân hàng đạt 20.722 tỷ đồng.

Ngoài ra, VPBank dự kiến mua cổ phiếu Quỹ và sử dụng cổ phiếu Quỹ để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ là hơn 73 triệu cổ phiếu Nguồn vốn sử dụng được lấy từ Thặng dư vốn CP (1.287 tỷ) và Quỹ Đầu tư phát triển (1.201 tỷ đồng). Thời gian dự kiến giao dịch là vào quý 3/2018.

Để tăng vốn điều lệ, VPBank sẽ còn phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tổng khối lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa là 15% tổng số lượng cổ phần phổ thông tại thời điểm thực hiện phát hành. Thời điểm thực hiện chưa cụ thể, song dự kiến ngay trong năm 2018. Sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 2.500 tỷ đồng, đạt hơn 23.222 tỷ đồng.

Đợt phát hành cuối cùng để tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện vào quý IV/2018 thông qua việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn Thặng dư vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ chia cho cổ phần phổ thông (không chia cho cổ phiếu quỹ) là 20,35%. Vốn điều lệ sau đợt phát hành này dự kiến đạt 27.799 tỷ đồng

Theo VPBank, tỷ lệ chia cho cổ phần phổ thông (không chia cho cổ phiếu quỹ) là 20,35% tại thời điểm chia, tương đương 32% so với tổng số cổ phần phổ thông hiện nay.

Với nguồn vốn được tăng thêm từ các đợt tăng vốn điều lệ vào khoảng 12.000 tỷ đồng, VPBank dự kiến sẽ dùng 8.500 tỷ đồng cho một số nhu cầu như tăng trưởng nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng...

An Hạ

VPBank lên kế hoạch thưởng và trả cổ tức tỷ lệ hơn 50% - 2

Link nội dung: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vpbank-len-ke-hoach-thuong-va-tra-co-tuc-ty-le-hon-50-20180309112745125.htm