Kỷ luật Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định kỷ luật ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, do có hành vi vi phạm về nguyên tắc kế toán.

Ông Lê Tấn Hùng là thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Ông Hùng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có hành vi vi phạm về nguyên tắc kế toán được quy định tại khoản 4, Điều 6 Luật Kế toán năm 2003 và đề nghị của Hội đồng kỷ luật Người quản lý doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn bị  kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc kế toán (ảnh minh họa: ANTT)
Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc kế toán (ảnh minh họa: ANTT)

Cùng với ông Hùng, bà Nguyễn Thị Thúy, Kế toán trưởng Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có hành vi vi phạm về nguyên tắc kế toán.

Quốc Anh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/ky-luat-tong-giam-doc-tong-cong-ty-nong-nghiep-sai-gon-20180307203324496.htm