Nội dung ôn tập kỳ thi THPT quốc gia 2018 tập trung chủ yếu chương trình lớp 12

(Dân trí) - Đó là hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh này về việc tổ chức dạy học lớp 12, năm học 2017 - 2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018.

Trên cơ sở yêu cầu của Bộ GD-ĐT, tại Công văn số 5816/BGDĐT-GDTrH ngày 8/12/2017, về việc tổ chức dạy học lớp 12, năm học 2017- 2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có hướng dẫn đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh này.

Sở GD-ĐT Thanh Hóa hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 12, năm học 2017- 2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018
Sở GD-ĐT Thanh Hóa hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 12, năm học 2017- 2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018

Theo đó, các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trong năm học theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017- 2018, theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017- 2018.

Hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung thời gian năm học; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình.

Yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD-ĐT tại công văn số 8773/BGD ĐT-GDTrH ngày 30/12/2010.

Đồng thời, thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT; thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị, trường học chỉ đạo thực hiện nội dung ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 bao gồm nội dung chương trình giáo dục lớp 11 và lớp 12 THPT, trong đó, tập trung chủ yếu chương trình lớp 12.

Các đơn vị, trường học cũng cần chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP, ngày 1/9/2011 của Bộ GD-ĐT. Vào cuối tháng 1/2018, Bộ GD-ĐT sẽ giới thiệu đề thi tham khảo, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tham khảo, làm quen với định dạng của các đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập, phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm 2018 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, bảo đảm sức khỏe của học sinh. Tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa yêu cầu các Trường THPT, Trường THCS&THPT và các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT nghiêm túc triển khai thực hiện những yêu cầu nêu trên để tổ chức dạy học lớp 12, năm học 2017 - 2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018 đạt kết quả tốt.

Duy Tuyên

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/noi-dung-on-tap-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-tap-trung-chu-yeu-chuong-trinh-lop-12-20171226101142439.htm