Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân"

(Dân trí) - Sáng ngày 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân" tại khu dân cư thôn Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao đổi với các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao đổi với các đại biểu dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân"

Cùng dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Trong thời gian qua, chính quyền và nhân dân thôn Đổng Lâm đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vũng, nâng cao đời sống, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa được chú trọng. Trong thôn, việc tổ chức cưới hỏi đều tổ chức gọn nhẹ, lễ hội bảo đảm vui vẻ, tiết kiệm.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đặc biệt, toàn thôn xây dựng được 17 hội khuyến học, góp phần kịp thời động viên các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Năm 2017, có 394/419 hộ gia đình trong thôn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 94%. Trong đó có hơn 200 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Thôn đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa 4 năm liên tục từ năm 2014 đến năm 2017.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp được duy trì. Toàn dân đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nhân dân đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 87 năm qua. Mặt trận đã phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, nhân lên tinh thần yêu nước trong mọi người dân Việt Nam. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư những năm qua đã trở thành nét đẹp truyền thống đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Qua đó, góp phần củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hun đúc khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích khu dân cư thông Đổng Lâm đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chú trọng quan tâm phát huy vai trò làm chủ của dân, huy động sức mạnh của dân xây dựng khu dân cư vững mạnh.

Đồng chí Tô Lâm mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, huyện Gia Bình, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, tổ chức đoàn thể địa phương động viên nhân dân tăng cường phát huy sức mạnh đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tiếp tục động viên nhân dân tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh…

Nhân dịp này, đồng chí Tô Lâm đã trao quà cho cộng đồng dân cư thôn Đồng Lâm, cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh trao nhiều suất quà cho các hộ nghèo trong thôn./.

Bá Đoàn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-bo-cong-an-to-lam-den-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-20171113200956769.htm