Thường vụ Quốc hội xem xét cho ông Cự thôi nhiệm vụ đại biểu

(Dân trí) - Theo dự kiến chương trình phiên họp tháng 5/2017, sáng 16/5, UB Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự.

Ông Võ Kim Cự hiện là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Mới đây, ông Cự đã nộp đơn xin thôi đại biểu Quốc hội với lý do sức khỏe, sau khi UB Kiểm tra TƯ có kết luận về những sai phạm của ông liên quan đến sự cố do Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Vấn đề xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự đã được dư luận đặt ra từ kỳ họp Quốc hội năm ngoái, khi chuyện cấp phép, đưa Formosa vào Hà Tĩnh được lật lại.
Vấn đề xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự đã được dư luận đặt ra từ kỳ họp Quốc hội năm ngoái, khi chuyện cấp phép, đưa Formosa vào Hà Tĩnh được lật lại.

Vì là trường hợp đại biểu tự xin “rút”, quy trình xem xét việc này, trong thời gian Quốc hội không họp sẽ do UB Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo lại Quốc hội tại kỳ họp gần nhất chứ không đưa ra Quốc hội như trong quy trình miễn nhiệm người không còn đủ tín nhiệm với cử tri, đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội.

Theo đó, tại phiên họp khai mạc ngày 15/5 tới, UB Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, sau khi nghe Trưởng ban Công tác đại biểu báo cáo về nội dung này.

Trở lại vấn đề xử lý trách nhiệm với ông Cự thời kỳ còn làm lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, UB Kiểm tra TƯ kết luận, ông Cự phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016 và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010.

Ông Cự được xác định đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định, như: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước biển nằm ngoài khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Sau khi có kết luận, đề xuất xem xét kỷ luật ông Võ Kim Cự của UB Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định).

Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với ông Võ Kim Cự.

P.T

Link nội dung: https://dantri.com.vn/chinh-tri/thuong-vu-quoc-hoi-xem-xet-cho-ong-cu-thoi-nhiem-vu-dai-bieu-20170505125345105.htm