Đối tượng hợp đồng lao động phải đóng bảo hiểm

Bà Trần Thị Tố Loan (TP. Hồ Chí Minh) đã đóng BHXH được 4 năm và hiện là chủ cơ sở Mầm non tư thục Thần Đồng Việt. Vậy, bà Loan muốn đóng tiếp BHXH tại Mầm non tư thục Thần Đồng Việt thì cần thủ tục gì?

Có thể đóng BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc Người lao động không đóng BHXH bắt buộc có được... Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH... Từ 2018, đóng BHXH theo tổng thu nhập Nghỉ chờ bố trí công việc có được đóng BHXH?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

Thực hiện theo quy định trên, trường hợp bà Loan nếu tiếp tục làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên, có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp thôi việc thì tham gia BHYT hộ gia đình và có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Theo Chinhphu.vn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/doi-tuong-hop-dong-lao-dong-phai-dong-bao-hiem-20170325072141918.htm