Tuyển dụng và ký kết hợp đồng mùa vụ với giáo viên tiểu học

Bà Lê Thị Thanh Trà (tỉnh Quảng Ninh) hỏi: Tại các trường có đăng ký tuyển dụng thêm giáo viên hợp đồng mùa vụ, người muốn dự tuyển phải nộp hồ sơ vào trường đó hay nộp lên Phòng Giáo dục và Đào tạo? Nơi trả lương là Phòng Giáo dục và Đào tạo hay trường học?

Về vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Căn cứ theo tình hình thực tế về định biên, biên chế năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã; để có đủ định biên giáo viên giảng dạy mùa vụ cho các đơn vị ở các vị trí còn thiếu, vị trí nghỉ ốm đau, thai sản…, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã đã đề nghị UBND thị xã cho phép ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã ra thông báo xét chọn hợp đồng lao động mùa vụ thuộc cấp học Tiểu học cho các vị trí giáo viên của đơn vị trường tiểu học còn thiếu định biên.

Theo đó, UBND thị xã Đông Triều đã có Thông báo số 359/TB-UBND ngày 14/11/2016 về việc xét chọn hợp đồng lao động mùa vụ trong các trường tiểu học trên địa bàn thị xã năm học 2016-2017, nội dung thông báo nêu cụ thể các mục:

- Nhu cầu hợp đồng mùa vụ tại các đơn vị trường tiểu học;

- Vị trí cần tuyển hợp đồng mùa vụ, số lượng cụ thể từng đơn vị có nhu cầu;

- Điều kiện yêu cầu cá nhân cần tuyển;

- Quy định về hồ sơ đăng ký;

- Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ;

- Hình thức xét tuyển;

- Quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Căn cứ theo nội dung thông báo trên thì cá nhân có nhu cầu hợp đồng lao động phải có đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu cần tuyển dụng và theo đúng vị trí việc làm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ về một trong các đơn vị trường mà cá nhân có nhu cầu hợp đồng lao động theo đúng thời gian quy định.

Sau khi đơn vị trường nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và con người dự tuyển; đơn vị lập danh sách, gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để Phòng thẩm định, lập tờ trình trình UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ thẩm định tiếp hồ sơ) xem xét ra quyết định ký hợp đồng lao động. Sau khi UBND thị xã ra quyết định đồng ý cho đơn vị trường ký hợp đồng lao động với cá nhân có nhu cầu hợp đồng lao động, đơn vị trường thực hiện việc ký hợp đồng lao động với cá nhân có nhu cầu trên.

Việc chi trả lương do đơn vị trường ký hợp đồng lao động chi trả với cá nhân hợp đồng lao động và được chi trả theo đúng quy định hiện hành.

Theo Chinhphu.vn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tuyen-dung-va-ky-ket-hop-dong-mua-vu-voi-giao-vien-tieu-hoc-20170104105948329.htm