Bộ Giao thông “hứa” tinh giản cán bộ yếu, thiếu trách nhiệm

(Dân trí) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Bộ này kiên quyết tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu này được Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh trong chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT .

Bộ GTVT siết kỷ cương, tác phong làm việc trong ngành
Bộ GTVT "siết" kỷ cương, tác phong làm việc trong ngành

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc, phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ;

Văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hoá giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hoá hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường.

Nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức; Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật.

Cùng đó, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật…

Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm…

Châu Như Quỳnh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-giao-thong-hua-tinh-gian-can-bo-yeu-thieu-trach-nhiem-20161103161056506.htm