Liên tục mổ nhầm, Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh an toàn phẫu thuật

(Dân trí) - Trước những sai sót y khoa trong thời gian gần đây liên quan đến an toàn phẫu thuật, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc các bệnh viện cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phẫu thuật theo quy định.

Ngày 28/7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có công văn gửi Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng Y tế ngành về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phẫu thuật.

Bộ Y tế yêu cầu các Giám đốc các Bệnh viện khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phẫu thuật theo quy định của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; Đồng thời tham khảo hướng dẫn bảo đảm an toàn phẫu thuật theo tài liệu đào tạo mà Bộ trưởng đã ban hành.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát và triển khai thực hiện các tiêu chí quy định về an toàn phẫu thuật được quy định trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, ban hành kèm theo Quyết định số 4858/ỌĐ-BYT ngày 3/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các tiêu chí yêu cầu bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ; xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp, phân tích sai sót và khắc phục; thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sai sót, sự cố.

Đối với những bệnh viện chưa áp dụng Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo hướng dẫn cùa Tổ chức Y tế Thế giới ban hành năm 2009, đề nghị Giám đốc Bệnh viện khấn trương chỉ đạo, nghiên cứu áp dụng Bảng kiểm an toàn phẫu thuật.

Giám đốc các Bệnh viện nghiêm túc và khẩn trương thực hiện các nội dung hướng dẫn trên.

Tú Anh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/suc-khoe/lien-tuc-mo-nham-bo-y-te-yeu-cau-chan-chinh-an-toan-phau-thuat-2016080217285462.htm