Nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh

(Dân trí) - Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh khóa IX bầu ông Nguyễn Hoàng Thăng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII và bà Lưu Thị Ngọc Sương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.


Bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX. Ông Phạm Vũ Hồng cũng tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX. Ông Phạm Vũ Hồng cũng tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả, ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,41%.

Các ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang; ông Mai Anh Nhịn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và bà Lê Thị Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang còn bầu 18 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và 32 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguyễn Hành

Link nội dung: https://dantri.com.vn/chinh-tri/nu-pho-bi-thu-tinh-uy-kien-giang-tai-cu-chu-tich-hdnd-tinh-20160701232326739.htm