Không sử dụng người lao động cao tuổi quá 5 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Theo đó, chỉ sử dụng người lao động (NLĐ) cao tuổi làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe khi họ có đủ các điều kiện sau: có kinh nghiệm, thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; trong đó có ít nhất 10 năm hành nghề liên tục tính đến trước thời điểm ký hợp đồng lao động ; có tay nghề cao, có chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật; có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Không sử dụng người lao động cao tuổi quá 5 năm - 1

Nghị định cũng quy định người sử dụng lao động chỉ sử dụng không quá 5 năm đối với từng NLĐ cao tuổi; phải bố trí ít nhất 1 NLĐ không phải là NLĐ cao tuổi cùng làm với NLĐ cao tuổi khi triển khai công việc tại một nơi làm việc; có đơn của NLĐ cao tuổi về sự tự nguyện làm việc. Nghị định 39/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-7-2016.

Theo K.Linh/Báo Người lao động

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/khong-su-dung-nguoi-lao-dong-cao-tuoi-qua-5-nam-20160620115415356.htm