Thành lập Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam - Đan Mạch

(Dân trí) - Chào mừng dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội đã công bố thành lập Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam -Đan Mạch.

“Chúng tôi hy vọng rằng Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam - Đan mạch sẽ giúp củng cố sự phát triển của mối quan hệ lâu dài và đa dạng giữa Việt Nam và Đan mạch thông qua việc kết nối giữa con người hai nước với nhau. Mạng lưới sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp với các thành viên trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, văn hóa, các cơ hội phát triển sự nghiệp…”, Đại sứ Charlotte Laursen phát biểu tại buổi lễ công bố.

Hoạt động của Mạng lưới sẽ không bị giới hạn – trong các sự kiện văn hóa, giáo dục và kinh doanh, ví dụ như: các hội chợ giáo dục để thu hút sinh viên Việt Nam học tập tại Đan Mạch, các sự kiện gặp gỡ tại các công ty ở Việt Nam nhằm tuyển dụng hoặc quảng bá thương hiệu; các buổi trò chuyện về kinh nghiệm kinh doanh hoặc hội thảo quy mô nhỏ được tổ chức tại các công ty/và hoặc tại trường đại học; các sự kiện xây dựng mạng lưới … Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam – Đan Mạch cũng sẽ được tiếp cận với mạng lưới toàn cầu du học sinh thông qua Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Danida (Danida Fellowship Centre).

Thành lập Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam - Đan Mạch gắn liền với sự thành lập của Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Danida (DFC) – một sáng kiến nhằm xây dựng một diễn đàn toàn cầu của các du học sinh DFC. (www.alumni.dfcentre.com).

Diễn đàn nhằm khuyến khích và hỗ trợ sự thành lập các mạng lưới địa phương (tầm quốc gia) của các cựu du học sinh. Vì vậy, Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam – Đan Mạch có sự liên kết chặt chẽ với mạng lưới toàn cầu DFC. Ghana và Việt Nam được lựa chọn là hai quốc gia tiên phong để thành lập mạng lưới

Hồng Hạnh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/thanh-lap-mang-luoi-cuu-du-hoc-sinh-viet-nam-dan-mach-20160618134234273.htm