Cơ quan thi hành án “chây ỳ” bồi thường gần 13 tỷ đồng sau khi ra quyết định trái luật

(Dân trí) - Sau khi ra các quyết định trái luật, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương (Hải Phòng) Đã bị Thanh tra Bộ tư pháp yêu cầu thực hiện bồi thường 12,5 tỷ đồng cho Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Hà Nội. Tuy nhiên đã hơn 6 tháng trôi qua, việc bồi thường vẫn chưa được thực hiện.

Theo đơn gửi báo Dân trí của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội (BIDV - Bắc Hà Nội), tháng 10/2010, BIDV- Bắc Hà Nội ký Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 10/1992426/HĐHM cho Công ty CP Gang Vạn Lợi vay tiền để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh vận hành Nhà máy luyện gang với số tiền cho vay theo hạn mức là 350 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm cho Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 10/1992426/HĐHM nói trên là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay bao gồm quặng sắt, than cốc, phụ gia, gang, phôi thép, thép thành phẩm... theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2010/1992426/HĐTC ngày 28/10/2010, Hợp đồng thế chấp này đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp theo đúng quy định pháp luật.


Lô quặng là tài sản thế chấp tại Ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội.

Lô quặng là tài sản thế chấp tại Ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội.

Thực hiện Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp nói trên, Công ty Vạn Lợi đã mua 100.000 tấn quặng sắt của Tổng Công ty Thép Việt Nam với giá 59.400.000.000 đồng. Trong tổng số tiền nói trên, BIDV - Bắc Hà Nội đã cho Công ty CP Gang Vạn Lợi vay 47.500.000.000 đồng và Công ty CP Gang Vạn Lợi đã thế chấp toàn bộ 100.000 tấn quặng cho BIDV - Bắc Hà Nội theo Hợp đồng thế chấp số 2010/1992426/HĐTC.

Việc cho vay và quản lý tài sản thế chấp được BIDV - Bắc Hà Nội thực hiện theo đúng hợp đồng, đúng quy định của ngân hàng và đúng quy định pháp luật.

Trong lúc Công ty CP gang Vạn Lợi chưa hoàn thành nghĩa vụ chi trả các khoản vay tại BIDV Bắc Hà Nội thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương đã ra quyết định thu hồi và bán đấu giá hơn 20.000 tấn quặng sắt limonite (tương ứng với số tiền trên 12 tỷ đồng) mà Công ty CP gang Vạn Lợi đang cầm cố tại BIDV Bắc Hà Nội để thi hành bản án nêu trên.

Ngay lập tức, BIDV Bắc Hà Nội đã gửi nhiều công văn tới Bộ Tư pháp khiếu nại việc làm trái pháp luật của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương. Bộ Tư pháp sau đó đã chỉ rõ những sai trái của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương trong sự việc này.

Thanh tra Bộ Tư Pháp có Kết luận chỉ rõ những sai phạm nghiêm trọng của Chi cục THADS huyện An Dương, Hải Phòng trong quá trình thi hành án như: Không thực hiện tiến hành kê biên tài sản mà tiến hành luôn việc thẩm định giá, bán đấu giá; không thực hiện việc ủy thác cho cơ quan thi hành án nơi lưu giữ tài sản,... Đồng thời yêu cầu Chi cục THADS huyện An Dương giải tỏa 15.321 tấn quặng sắt Quý Sa đã bị ra quyết định kê biên để trả lại cho Ngân hàng quản lý theo hợp đồng thế chấp tài sản; bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Hà Nội giá trị của 20.634 tấn quặng sắt đã bị bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Cơ quan thi hành án “chây ỳ” bồi thường gần 13 tỷ đồng sau khi ra quyết định trái luật - 2

Thanh tra Bộ Tư pháp kết luận sai phạm của Chi cục Thi hành án huyện An Dương.

Thanh tra Bộ Tư pháp kết luận sai phạm của Chi cục Thi hành án huyện An Dương.

Ngay sau khi có Kết luận thanh tra, BIDV Bắc Hà Nội đã gửi nhiều Đơn Khiếu nại đến các cơ quan chức năng yêu cầu Chi cục THADS huyện An Dương và Cục THADS thành phố Hải Phòng thực hiện các nội dung trong Kết luận, đảm bảo quyền lợi bị xâm phạm cho Ngân hàng và Công ty CP luyện gang Vạn Lợi.

Ngày 05/01/2015, Chi cục THADS huyện An Dương ra quyết định số 15/QĐ-CCTHA v/v Hủy quyết định về thi hành án. Theo đó, hủy toàn bộ Quyết định kê biên 15.321,003 tấn quặng sắt Limonite hiện đang do Tổng công ty thép Việt Nam quản lý theo Quyết định số 04/QĐ-CCTHA ngày 23/01/2013. Ngày 09/07/2015, Chi cục THADS huyện An Dương cũng đã ra quyết định số 44/QĐ-CCTHA v/v Giải tỏa tài sản kê biên tài sản đối với 15.321,003 tấn quặng sắt nêu trên.

Đối với việc bồi thường giá trị 20.634 tấn quặng sắt đã bị bán đấu giá sai theo quy định của pháp luật, BIDV Bắc Hà Nội và Chi cục THADS huyện An Dương đã thống nhất giá trị bồi thường là 12.580.000.000 đồng. Ngày 09/11/2015, Chi cục THADS huyện An Dương ra Quyết định số Quyết định số 01/QĐ-CCTHA về việc giải quyết bồi thường đối với BIDV Bắc Hà Nội. Theo đó, Chi cục THADS huyện An Dương bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng số tiền 12.580.000.000 đồng.

Tuy nhiên, kể từ khi ra Quyết định bồi thường đến nay đã hơn 06 tháng trôi qua, Ngân hàng vẫn chưa nhận được tiền bồi thường từ Chi cục THADS huyện An Dương.

Anh Thế - Thuỳ Dương

Link nội dung: https://dantri.com.vn/ban-doc/co-quan-thi-hanh-an-chay-y-boi-thuong-gan-13-ty-dong-sau-khi-ra-quyet-dinh-trai-luat-20160603082724811.htm